سکوهای بالابر میزقیچی یا بالابرها بصورت ویژه طراحی و ساخته می شوند.

ما با اطلاعات فنی و تجربه ساخت خود از شما پشتیبانی می کنیم.

موارد مورد استفاده:

*در مواردی که بارگیری و تخلیه عمودی لازم باشد.

*در اماکن عمومی و خصوصی به عنوان آسانسور برای معلولین.

*در بخش های حمل و نقل کارخانه ها.

 *هنگام بالا و پایین رفتن وسایل نقلیه در پارکینگ ها.

*جلوگیری از پرت شدن فضای کارگاهی واستفاده بهینه از طبقات.

*آنها راه حل های بهینه سازی اهداف ویژه  تولید می باشند.

سیستم های بارگیری خودرو:

سیستم های بارگیری شامل انواع مختلفی از محصولات مانند رمپ لولایی ، رمپ موبایل ، رمپ تلسکوپی ، رمپ شیب دار ، سکوی قیچی ، سکوی بار هستند که بسیار ، کم هزینه وبا هزینه تعمیر و نگهداری پایین و راندمان 100٪ می باشند که در کلیه مراحل لجستیک و حمل و نقل کار به کمک شما خواهند آمد.